Hoeve Rust-hoff is een biologisch rundveebedrijf (melk en vlees) in Midden-Delfland. Het bedrijf houdt voornamelijk Blaarkoppen, een mooi, oer-Hollands ras dat het goed doet op natuurlijk grasland. De missie van Rust-Hoff is om goed te zorgen voor de koeien, het land, maar ook voor weidevogels, bijen en andere insecten. De melkkoeien en de ossen lopen zo veel mogelijk buiten in de periode dat het gras groeit.