Tholen

De in 1971 gevormde gemeente Tholen, die in 1995 samenging met Sint Philipsland, heeft 9 woonkernen die verspreid liggen in een uitgestrekt agrarisch gebied van aaneen gedijkte polders. De gemeente Tholen heeft een rijke historie en is een aanrader voor iedereen die Zeeland bezoekt. Zo zijn de voorouders van de legendarische Roosevelt-familie afkomstig van dit eiland, meer specifiek Oud-Vossemeer.

Gebieden als De Pluimpot, Het Stikgat en Het Rammegors zijn door hun grote ornithologische en botanische waarde aangewezen als natuurgebied. Ook de buitendijkse slikken en schorren zijn natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden. Het zijn fourageer- en pleisterplaatsen voor talrijke vogelsoorten.